Asian Human Rights Commission - Philippines - [Filipino Website] [ Tagalog | English ]
| Home (Tagalog) | news | AHRC Website
Search this section:
Printer Friendly Version
[AHRC Open Letter] MYANMAR/BURMA: May benepisyo ang karatig bansa ng Myanmar sa pagbabagong pulitikal nito

PARA SA KAGYAT NA PAGLABAS
Setyembre 26, 2007
AHRC-OL-033-2007-TL

Isang bukas na sulat para sa mga lider ng ASEAN, Tsina at India ng Komisyon ng Karapatang Pantao sa Asya (AHRC)

Mga Mahal na Pinuno ng Gobyerno,

MYANMAR/BURMA: May benepisyo ang karatig bansa ng Myanmar sa pagbabagong pulitikal nito

Ang Komisyon ng Karapatang Pantao sa Asya (AHRC) ay sumusulat sa inyo ukol sa patuloy na lumalalang sitwasyon sa Myanmar nitong nakaraang lingo kung saan ito’y alam din ninyo.

Maraming tao sa buong mundo ang naniniwalang ang mga karatig bansa ng Myanmar ay siya ring responsable sa patuloy na pamamahala ng diktadoryang militar; at hindi sana ito patuloy na nasa kapangyarihan sa dalawang dekadang nakalipas kung hindi dahil maging sa Association of South East Asian Nations (ASEAN), Tsina at India.

Kung ito man ay mali o tama, ang puntong ito ay nakatuon sa mahalagang bahagi ng bawat isa sa inyong bansa upang magkaroon ng isang bago at magandang hinaharap ang Myanmar.

Ang tingin ng AHRC ang pagtulong sa pagbabagong pulitikal nito ay nararapat at nakakabuti lamang sa interest ng bawat karatig bansa ng Myanmar, at ito ang tamang panahon upang gawin ito.

Ang lahat ng tao sa Myanmar ay api at nagugutom. Ang kanilang mga taong magagaling ay lumabas ng bansa o di kaya ay nagmamaneho ng taxi o may kakaibang trabaho sa bayan. Ang mga magsasaka nito ay may kakayanang umani ng higit pa sa inaasahan sa kanila. Subalit, ang maling pamamalakad at korupsiyon ay siyang pumilay sa di sana’y patuloy na lumalagong mga industriya. Ang yaman ng kalikasan ay hindi nagagamit ng tama. Ang mga pribadong armadong grupo ay malawak na nakakalat sa bawat sulok ng bansa at ang sagupaan sa loob nito ay pawang walang katapusan.

Hindi lang ito isang bansa na walang kakayanang lumago, subalit ito din ay siyang pabigat sa karatig bansa nito. Maliit lamang ang binibinta at binibili nito. Dito nanggagaling ang milyon milyong tao na tumakas sa kanilang bayan dahil sa sobrang ligalig, mga migrante, at nakaamba din ang sagupaan sa border nito. Patuloy itong lugmok, hindi produktibo, dahil sa kawalan ng kakayanan ng gobyerno at walang patungohang pang-aapi.

Sa makatuwid, ang kasalukuyang pamamahala nito ay walang maitutulong sa bawat isa sa inyong bansa. Lahat ay may benepisyo sa pulitikal na pagbabago nito. At wala ni isa ang takot sa pagbabago. Kung sinumang gobyerno ang may kapangyarihan sa Burma, ang impluwensiyang ekonomiya at pulitikal ng India, Tsina at ASEAN ay nakakasiguro sa patuloy na kooperasyon at mabuting pakikipagrelasyon sa kanilang karatig bansa. At kung sakali kayo ay magiging bahagi sa pagbabago nito, magkakaroon ito ng isang pang matagalang kabutihang loob, lalong lalo na sa makasaysayang pangyayaring ito.

Habang isinusulat ang liham na ito, patuloy ang pamamaril sa mga kalye ng Yangon. Higit na mahalaga ang oras at panahon. Ang Komisyon ng Karapatang Pantao sa Asya (AHRC) ay nananawagan sa bawat isa sa inyo upang gawin ang abot ng inyong makakaya upang pigilan ang karahasan sa Myanmar, at upang makitaan ito ng isang bagong yugto na may benepisyo sa bawat mamamayan nito, mamamayan ng inyong bansa, at higit pa. Hinihiling naming hindi kayo magdadalawang isip.


Lubos na sumasainyo,


Basil Fernando
Punong tagapatnugot
Komisyon ng Karapatang pantao sa Asya (AHRC), Hong Kong

Ang mga tatanggap:

1. Mr. Hu Jintao, President, People's Republic of China
2. Dr. Manmohan Singh, Prime Minister, Republic of India
3. His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Brunei Darussalam
4. Mr. Hun Sen, Prime Minister, Kingdom of Cambodia
5. Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, President, Republic of Indonesia
6. Mr. Bouasone Bouphavanh, Prime Minister, Lao People's Democratic Republic
7. Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, Prime Minister, Federation of Malaysia
8. Ms. Gloria Macapagal Arroyo, President, Republic of the Philippines
9. Mr. Lee Hsien Loong, Prime Minister, Republic of Singapore
10. General Surayud Chulanont, Interim Prime Minister, Kingdom of Thailand
11. Mr. Nguyen Tan Dung, Prime Minister, Socialist Republic of Vietnam

Posted on 2007-09-26remarks:4
Asian Human Rights Commission
For any suggestions, please email to support@ahrchk.net.

5 users online
12611 visits
22284 hits